Wystarczy, że posiadasz:

  • Zgłoszenie szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym sprawcy

  • Informację dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego, o chęci kozystania z samochodu zastępczego

  • Numer zgłoszonej szkody

  • Dane z polisy OC sprawcy

  • Oświadczenie sprawcy lub kopie notatki z policji

  • Dokument poświadczający przyjęcie szkody do likwidacji przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe oraz możliwość wynajmu samochodu zastępczego